STRONA GŁÓWNAO TYPO3Cechy TYPO3System szablonów

 

Cechy TYPO3

System szablonów

Cecha Wbud. Rozsz. Uwagi
Język TypoScript   Dobrze udokumentowany język do zarządzania szablonami.
Zarządzanie szablonami   Szablony można tworzyć i zarządzać nimi w wielu miejscach w drzewie witryny.
Sysytem szablonów przyjazny dla designera   Przed przeniesieniem szablonów do TYPO3 mogą one być tworzone i edytowane w przyjaznych dla designerów programach takich jak Adobe Photoshop lub Macromedia Dreamweaver.
Wiele szablonów na jednej stronie Administrator może skonfigurować TYPO3 tak, żeby przy tworzeniu strony można było wybierać spośród wielu szablonów i podszablonów. Szablony dostępne dla użytkownika mogą się zmieniać w zależności od położenia w drzewie witryny.
Szablony rodzic / dziecko   Można tworzyć szablon rodzic a następnie rozszerzyć jego właściwości przez szablon dziecko, różnie dla różnych gałęzi drzewa witryny.
Szablony bazowe   Istnieje możliwość stworzenia dowolnej liczby szablonów, które następnie można wykorzystać w wielu miejscach witryny do zbudowania zupełnie nowego szablonu.
Dynamiczne menu   Menu i podmenu może być tworzone bazując na drzewie witryny. Strony dodawane i usuwane w czasie pracy z systemem są automatycznie odzwierciedlone w menu. Elementy menu mogą być specjalnie oznaczone np. inaczej może zostać wyświetlony pierwszy element menu, element ostatni, element parzysty, element aktywny, element który posiada podelement, itp. Menu może być tworzone przy pomocy TypoScript.
Dynamiczne menu graficzne   Graficzne menu może być tworzone bazując na drzewie witryny. Przyciski menu mogą być automatycznie tworzone z dowolnego fontu lub dostarczonych obrazków. Menu graficzne może być również w całości stworzone przy pomocy CSS z obrazkami background'u stworzonymi dynamicznie przez TYPO3.
Rożne typy menu TypoScript i/lub rozszerzenia pozwalają na stworzenie dowolnych typów menu - tekstowych, graficznych, opartych na listach (ul / li), DHTML, ścieżki nawigacji, listy rozwijane JavaScript, menu we Flash oparte na danych z XML.
Warunkowe wyświetlanie treści   Treść może być wyświetlana w zależności od zdefiniowanych warunków (minuta, godzina, dzień tygodnia, miesiąc, adres IP , język przeglądarki, użytkownik/grupa, przeglądarka, urządzenie przenośne, system operacyjny itp). Warunki mogą być łączone.