STRONA GŁÓWNAO TYPO3Cechy TYPO3Spojrzenie edytora

 

Cechy TYPO3

Spojrzenie edytora

Cecha Wbud. Rozsz. Uwagi
Edytor tekstu WYSYWIG   Edytor tekstu WYSYWIG z ikonkami podobnymi tych jakie są w Wordzie; wsparcie dla wielu przeglądarek i systemów (Win/IE, Safari, Mozilla Firefox i Opera na wszystkich systemach); opcje edytora są konfigurowalne - przyciski i style kaskadowe CSS mogą być dodawane i usuwane w zależności od grupy do jakiej należy użytkownik lub/i od położenia strony w drzewie witryny.
Intuicyjny interfejs użytkownika   W panelu administracyjnym strona jest wyświetlana jako drzewo, które odzwierciedla strukturę witryny.
Konfigurowalne poziomy interfejsu użytkownika Panel administracyjny może być przystosowany do umiejętności i zakresu obowiązków użytkownika; Ikony pomocy znajdują się obok większości funkcji.
Historia zmian (Wstecz)   TYPO3 posiada nielimitowaną historię zmian. Można przywrócić zmiany z dowolnego punktu w czasie.
Schowek   Schowek może przechowywać więcej niż jedną stronę lub element treści.
Edytowanie w panelu administracyjnym i bezpośrednio na stronie   Użytkownik może wybrać czy chce edytować treść w panelu administracyjnym czy bezpośrednio na stronie witryny.
Podgląd treści   Elementy ukryte, wyłączone czasowe mogą być przeglądane online przed publikacją.
Edycja wielu stron jednocześnie   Edytować można wiele stron jednocześnie wybierając do edycji tylko określone pola - znacznie zwiększa to przejrzystość i szybkość edycji.
System skrótów   Operacje, które są powtarzane wielokrotnie mogą zostać zapisane jako skróty. Skróty mogą być grupowane.
Wewnętrzny system wyszukiwania Edytorzy mogą przeszukiwać drzewo witryny – wynik będzie zawierał wszystkie elementy treści zawierające szukane słowo. Odszukane rekordy mogą być edytowane jednocześnie. Istnieje rozszerzenie, które pozwala na wyszukiwanie i zastępowanie wyrazów.