STRONA GŁÓWNAO TYPO3Cechy TYPO3Manipulacja obrazami

 

Cechy TYPO3

Manipulacja obrazami

Cecha Wbud. Rozsz. Uwagi
Skalowanie   Przy użyciu ImageMagick.
Kadrowanie Przy użyciu ImageMagick, również połączenie Flash/ImageMagick.
Konwersja typu plików   Przy użyciu ImageMagick.
Rozmieszczenie obrazków względem tekstu   Użytkownik może wybrać dowolne położenie obrazka względem tekstu (po prawej, po lewej, na środku, tekst opływa obrazek itp).
Wymuszenie rozmiarów i położenia obrazka   Używając TypoScript można określić domyślne, jak również jedyne możliwe położenia obrazka i jego rozmiary.
Funkcja "Kliknij powiększ"    
Dodawanie podpisów pod obrazkiem, tytułu (title) i napisu alternatywnego (alt)    
Położenie obrazków względem siebie i tekstu przy pomocy CSS    
Łączenie obrazów   Przy użyciu ImageMagick.
Własne otoczki obrazków/ramki    
Dynamiczne dodawanie tekstu do obrazków   Przy użyciu GDlib.