STRONA GŁÓWNAO TYPO3Cechy TYPO3Bezpieczeństwo

 

Cechy TYPO3

Bezpieczeństwo

Cecha Wbud. Rozsz. Uwagi
Prawa użytkownika   Administrator może ustalić jaką treść edytor ma prawo zmieniać, usuwać, dodawać. Dostęp można określać na poziomie poszczególnych stron a także części drzewa witryny. Można ustalać z plików w jakich katalogach użytkownik ma prawo korzystać jak również określić typy i rozmiary plików oraz ścieżki, do których użytkownik ma prawo ładować pliki. Można zmienić wygląd panelu administracyjnego, usunąć przyciski, funkcje i rozszerzenia, których edytor nie potrzebuje lub do których nie powinien mieć dostępu.
Historia logowania   W bazie danych przechowywane są logi udanych i nieudanych prób logowania do systemu.
Logowanie do systemu tylko z określonego IP    
Logowanie do systemu tylko z określonej domeny    
Ostrzeżenia email   Ostrzeżenia o udanych i nieudanych próbach logowania mogą być przesyłane do administratora.
Autentykacja   LDAP, Active Directory, Novell e-directory, Oracle, MS-SQL Server, Sybase, MySQL.
Akceptacja treści Treść wprowadzona przez edytora będzie musiała zostać zaakceptowana przez recenzenta nim pojawi sie na witrynie.
Ostrzeżenie o jednoczesnym edytowaniu treści   W systemie, zarówno dla edytorów jak i administratora, dostępna jest informacja, które rekordy są aktualnie edytowane, przez kogo i od jakiego czasu.
Zarządzanie użytkownikami   Administrator może w każdej chwili wyłączyć konto użytkownika i/lub zmienić jego hasło.
Logowanie i treść przez SSL Logowanie do panelu administracyjnego oraz wszystkie dane przesyłane przy edycji mogą być kodowane przez SSL.
Logowanie SSL   Kodowanie danych przesyłanych przy edytowaniu strony nie zawsze jest konieczne a powoduje obciążenie systemu, dlatego jest możliwość wymuszenia kodowania SSL dla samego procesu logowania do systemu.
Strony witryny przez SSL   Można wymusić, żeby określone strony witryny były wyświetlane tylko przez SSL.
Historia zmian   TYPO3 posiada nielimitowaną historię zmian. Można cofnąć zmiany do dowolnego momentu.